Josa Spa

Địa chỉ: 7 nghách 15 ngõ 61 phố Hoàng Cầu

Điện thoại: (024) 7306 2468

Email: nga.nq86@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/JosaSpa.hanoi/